Cyber ubezpieczenie

Kancelaria Janowski i Wspólnicy

W piątek, 12 maja 2017 hakerzy przeprowadzili globalny atak cybernetyczny. Ponad 200 000 ofiar w blisko 150 krajach spokojnie pozwala nam mówić o zasięgu na niespotykaną dotąd skalę. Ofiarą padły m.in. francuskie fabryki, niemiecka kolej, rosyjskie banki, chińskie uniwersytety i stacje benzynowe, japońska branża motoryzacyjna, a nawet brytyjska służba zdrowia. Przykłady można mnożyć, co w erze global village raczej nikogo już nie dziwi i dziwić nie powinno. W Polsce piątkowy atak także nie pozostał bez echa.

DalejKontakt

Sposób działania hakerów był bardzo prosty i znany nam wszystkim – złośliwe oprogramowanie rozsyłano drogą mailową. Wiadomości zawierały zainfekowane załączniki, które po otwarciu infekowały komputery użytkowników. Specjaliści od cyberprzestępczości ostrzegają, że jeśli firmy nie uszczelnią swoich systemów kolejny atak przyniesie jeszcze gorsze konsekwencje.

NIE TYLKO POPRAWKI W SYSTEMACH I OPROGRAMOWANIU MOGĄ PRZYJŚĆ NAM Z POMOCĄ – MOWA OCZYWIŚCIE O UBEZPIECZENIU CYBER.

Polisa taka zapewni nam ochronę, ale co ważne – także wsparcie kryzysowe (naturalnym jest, że większość z nas nie wiedziałaby jak zachować się w sytuacji wycieku danych i jak do minimum ograniczyć negatywne skutki takiego zdarzenia). Ubezpieczenie cyberntyczne ma bardzo szeroki zakres i oprócz m.in.:

  • utraty danych osobowych, informacji handlowych,
  • kosztów reakcji i zarządzania kryzysowego,
  • usług śledczych,
  • ochrony reputacji firmy,
  • zawiadomienia osób, których dane dotyczą, ubezpieczenia utraty zysku,

zapewni także ochronę w przypadku nałożenia na nas kar administracyjnych i związanych z tym kosztów postępowania administracyjnego. A te mogą być naprawdę wysokie! Szczególnie w kontekście nowych regulacji prawnych, których na gruncie polskim spodziewamy się w maju 2018.

Mowa oczywiście o RODO – dyrektywie dotyczącej ochrony danych osobowych. Nowe przepisy zmieniają bowiem drastycznie dotychczasowe podejście do ochrony danych, kładąc bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo informacji i odpowiedzialność za niezgodne z prawem postępowanie z informacją. Złamanie lub naruszenie procedur bezpieczeństwa będzie groziło karą administracyjną w wysokości do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

Przy tych wartościach koszt polisy Cyber jest naprawdę niewielki – nawet 2.000 zł (dla limitu odpowiedzialności rzędu 1.000.000 zł).

PODPOWIADAMY:
Dane osobowe dzielimy na zwykłe i wrażliwe.
Dane osobowe zwykłe to takie, które pozwalają na określenie tożsamości danej osoby, np. nr PESEL. Natomiast samo imię i nazwisko nie będzie wystarczające. Ale dodajmy do Piotra Nowaka jego adres zameldowania i mamy zgoła odmienną sytuację.
Dane osobowe wrażliwe to te, które są szczególnie ważne dla ochrony prywatności każdej osoby. Np. wyznanie, przynależność związkowa, nałogi, kod genetyczny, orzeczenia sądu.

Sprawdź też nasze pozostałe ubezpieczenia specjalistyczne

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.