OC spedytora - co warto wiedzieć?

Kancelaria Janowski i Wspólnicy

Ubezpieczenie OC dla spedytora to przykład ubezpieczenia dedykowanego dla przedsiębiorstwa funkcjonującego w szerzej rozumianej branży transportowo-komunikacyjnej. Chroni przed szkodami występującymi w trakcie procesu obsługi przewozu wybranego dobra.

DalejKontakt

Definicja OC dla spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla spedytora to przykład ubezpieczenia dedykowanego dla przedsiębiorstwa funkcjonującego w szerzej rozumianej branży transportowo-komunikacyjnej. Chroni podmioty przed szkodami mogącymi zaistnieć przy okazji całego procesu obsługi przewozu jakiegoś dobra. Spedycja to zbiór procesów koordynujących taki przewóz, z kolei towarzyszące jej zagrożenia mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową. Polisa chroni w tym przypadku jednak zleceniodawcę, a także osoby trzecie na wypadek braku wykonania lub wadliwego wykonania usług spedycyjnych przez wskazane w umowie przewozowej przedsiębiorstwo. Ubezpieczenie OC spedytora to rozwiązanie kompromisowe, jeśli chodzi o zlecanie przez spedytorów usługi przewozowej niewielkim, zewnętrznym firmom przewozowym. Zdarza się bowiem, że niekiedy spedytor występuje jedynie jako pośrednik, a nie reprezentuje sobą firmy transportowej i przewozowej w sposób jednoczesny.

Potencjalne szkody objęte ubezpieczeniem CO spedytora

Jeśli chodzi o praktyczne szkody objęte ubezpieczeniem, to są to różnego rodzaju wypadki przy pracy, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu o pracowników odpowiadających za czynności logistyczne. Spedytor może odpowiadać prawnie na zasadzie ryzyka (art. 435 Kodeksu cywilnego) lub winy (art. 415 Kodeksu cywilnego). W pierwszym przypadku szkody powstają na skutek niewłaściwego zabezpieczenia miejsca pracy lub wyposażenia w środki bezpieczeństwa samego pracownika. Przykładem jest chociażby stworzenie ryzykownych warunków pracy przy załadunku lub wyładunku towaru. W odpowiedzialności na zasadzie winy chodzi zaś o istotne uchybienia spedytora na rzecz pracownika w związku z wyraźną winą tego pierwszego. Szkody objęte ubezpieczeniem mogą być następstwem wyłącznej odpowiedzialności spedytora bądź też częściowo wynikać z winy lub zaniedbań ze strony współpracujących z nim osób trzecich.

Szkody nieobjęte ubezpieczeniem

Spedytor chroniony ubezpieczeniem OC nie odpowiada w przypadku pewnych kategorii szkód. Przede wszystkim będą to wypadki przy pracy spowodowane wyłączną winą samego spedytora, na przykład ignorującego zalecenia BHP w zakładzie pracy czy świadomie łamiącego przepisy prawa. Ubezpieczenie nie chroni spedytora także w sytuacjach, kiedy nie dołoży on należytej staranności w wyborze właściwego środka transportu czy innych ubezpieczeń wymaganych prawem do realizacji przewozu dóbr.

Sprawdź też nasze pozostałe ubezpieczenia transportowe

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.