CYBER: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNE Z PRAWEM POSTĘPOWANIE Z INFORMACJĄ

CZYM JEST UBEZPIECZENIE RYZYK CYBERNETYCZNYCH I JAK MOŻE OCHRONIĆ TWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO?

Ubezpieczenie Cyber zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku roszczeń kierowanych do naszego przedsiębiorstwa, a związanych z utratą lub ujawnieniem danych, w których posiadaniu się znajdujemy (np. naszych kontrahentów). Polisa taka zapewni nam ochronę, ale co równie ważne – także wsparcie kryzysowe. Oznacza to, że w przypadku wycieku danych otrzymamy także pomoc ze strony ekspertów jak zachować się w takiej sytuacji i jak do minimum ograniczyć negatywne skutki takiego zdarzenia.

Ubezpieczenie cyberntyczne ma bardzo szeroki zakres i obejmuje, m.in.:

 • utratę danych osobowych i informacji handlowych,
 • koszty reakcji i zarządzania kryzysowego,
 • usługi śledcze,
 • ochronę reputacji firmy,
 • zawiadomienie osób, których dane dotyczą,
 • ubezpieczenie utraty zysku,
 • kary i postępowania administracyjne.

Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu Cyber

DLA KOGO UBEZPIECZENIE CYBER?

Dla każdej firmy, która zbiera, przetwarza lub przekazuje jakiekolwiek dane. W uproszczeniu – dla firm, które przechowują dane swoich klientów, kontrahentów, np. sklepów internetowych, agencji reklamowych, przychodni i szpitali, firm budowlanych, biur rachunkowych.

Szukasz skutecznej ochrony na wypadek utraty danych?

RODO zbliża się wielkimi krokami!

Przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczeń na wypadek utraty danych, cyber zagrożeń i problemów wizerunkowych.

UBEZPIECZENIE OD RYZYKA SPRZENIEWIERZENIA

CZYM JEST UBEZPIECZENIE OD SPRZENIEWIERZENIA I JAKIE NIESIE KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY?

Ubezpieczenie od sprzeniewierzenia chroni Twoją firmę przed nieuczciwością pracowników. Ochrona obejmuje szkody bezpośrednie lub szkody finansowe, które są konsekwencją jakiegokolwiek czynu sprzeniewierzenia popełnionego przez pracownika.

Standardowo w ramach takiej polisy pokryte są:

 • nieuczciwość pracowników,
 • kradzież,
 • przestępstwo komputerowe,
 • fałszerstwo,
 • podrobienie.

Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o szkody będące rezultatem domniemanego działania osoby trzeciej. Mienie firmy może być chronione także poza przedsiębiorstwem.

UWAGA! 78% firm w 2012 roku ucierpiało w powodu nieuczciwości swoich pracowników – wg raportu Anomia pracownicza w Polsce 2012.

DLA KOGO UBEZPIECZENIE OD RYZYKA SPRZENIEWIERZENIA?

Dla każdego przedsiębiorcy.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OBSŁUGI SPORÓW PODATKOWYCH

CZYM JEST UBEZPIECZENIE PODATKOWE I JAKIE NIESIE KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY?

Ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych przyda się każdemu przedsiębiorcy w przypadku powstania sporu na tle podatkowym. Np. w następstwie wystąpienia pomyłki księgowej lub w przypadku rozbieżnej interpretacji przepisów.
Nikogo nie trzeba przekonywać o stopniu skomplikowania polskiego systemu podatkowego ani o przewlekłości trwających sporów.

Średni czas trwania sporu podatkowego w polskich sądach i urzędach wynosi 4,5 roku. W tym czasie przedsiębiorstwo może upaść kilka razy, będąc zmuszonym płacić, ponieważ np. został zastosowany rygor natychmiastowej wykonalności decyzji organu skarbowego.

Podatnik wygrywa tylko co trzecią sprawę a na domiar złego kwoty zasądzone poszkodowanym przedsiębiorstwom jeszcze niedawno wynosiły średnio tylko 3,9 tys. zł. Mając na uwadze statystyczny czas trwania sporu i ryzyko z tym związane rekompensata jest znikoma. W tej sytuacji z pomocą przyjdzie ubezpieczenie.

DLA KOGO UBEZPIECZENIE OBSŁUGI SPORÓW PODATKOWYCH?

Dla każdego przedsiębiorcy.

CO ZAPEWNIA POLISA PODATKOWA I JAKIE SĄ Z NIEJ KORZYŚCI?

Polisa podatkowa zapewni, m.in.:

 • pokrycie kosztów postępowania
 • zwrot kosztów usług pełnomocnika
 • profesjonalną reprezentację przed właściwym organem kontroli skarbowej lub podatkowej oraz sądami
 • sporządzanie całej dokumentacji (projekty pism procesowych, zastrzeżenia i wyjaśnienia, zażalenia, skargi, odwołania itd.)

Korzyści:

 • ograniczenie kosztów prowadzenia sporów podatkowych
 • powierzenie specjalistom
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej lub skarbowej
 • odciążenie służb księgowych

UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

CZYM JEST UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH?

Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych jest ubezpieczeniem majątkowym dedykowanym ograniczonej grupie odbiorców. Zakres ochrony bazuje na ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk zapewniając rekompensatę na wypadek utraty lub szkody w mieniu w każdym przypadku, poza wyłączonym stricte w warunkach.

Ochroną w ramach polisy objęte są:

 • budynki,
 • maszyny,
 • wyposażenie i inne mienie należące do właścicieli obiektów komercyjnych.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony, m.in. o:

 • koszty związane z koniecznością utrzymania budynku w należytym stanie technicznym
 • rekompensatę strat spowodowanych brakiem możliwości osiągnięcia wpływów z najmu powierzchni (na skutek szkody w mieniu).

DLA KOGO UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH?

Dla właścicieli i zarządców obiektów handlowych i biurowych.

UBEZPIECZENIE OD UROWADZENIA I OKUPU ORAZ WYMUSZENIA

NA CZYM POLEGA UBEZPIECZENIE OD UPROWADZENIA I OKUPU I JAK CHRONI MOJE PRZEDSIĘBIORSTWO?

Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot okupu, ale także usługę prewencji oraz wsparcia kryzysowego w przypadku zagrożenia. W razie incydentu konsultanci do spraw sytuacji kryzysowych gwarantują natychmiastową reakcję, udzielają porad i zarządzają sytuacją do czasu pomyślnego zakończenia zaistniałego kryzysu.

Produkt ten nie jest standardowym ubezpieczeniem Kidnap and Ransom (K&R) zapewniając ochronę także w zakresie różnego rodzaju gróźb i zagrożeń wobec pracowników firmy, ich rodzin oraz klientów prywatnych.

Korzyści:

 • możliwość objęcia ochroną wszystkich pracowników
 • szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący także wymuszenie i zatrzymanie
 • gwarantowane wsparcie kryzysowe
 • zakres terytorialny – cały świat

DLA KOGO UBEZPIECZENIE OD PORWANIA I OKUPU LUB WYMUSZENIA?

Dla wszystkich firm , w szczególności z branż takich jak: przemysł lotniczy, naftowy, gazowniczy, energetyka i górnictwo, przemysł budowlany i inżynieryjny, farmaceutyczny, morski. Także dla organizacji charytatywnych i pozarządowych.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.