Ubezpieczenie mienia w transporcie

Kancelaria Janowski i Wspólnicy
ZobaczKontakt

UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (cargo)

CZYM JEST UBEZPIECZENIE CARGO I DLACZEGO WARTO JE POSIADAĆ?

Ubezpieczenie gwarantuje rekompensatę w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ładunku podczas jego transportu.
Istnieje wiele powodów, dla których jako właściciel ładunku nie możesz liczyć tylko i wyłącznie na odpowiedzialność przewoźnika i powinieneś rozważyć zakup ubezpieczenia cargo:

 • odpowiedzialność przewoźnika za szkodę może być wyłączona na podstawie konwencji CMR (okoliczności nadzwyczajne) lub prawa przewozowego (działanie siły wyższej)
 • ograniczenia wagowe
 • dłuższy czas oczekiwania na odszkodowanie
 • brak odpowiedzialności przewoźnika za załadunek i wyładunek w transporcie drogowym
 • wyłączenia i ograniczenia w umowie OC przewoźnika (np. brak odpowiedzialności za rodzaj przewożonego towaru)
 • możliwa konieczność roszczenia bezpośrednio od przewoźnika

Tym samym zakupując polisę cargo w dodatkowy sposób zabezpieczysz swoje interesy.

Ładunek można ubezpieczyć w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.

 

DLA KOGO UBEZPIECZENIE CARGO?

Dla właścicieli ładunku, producentów i handlowców, eksporterów i importerów, którzy sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary.

JAKI JEST ZAKRES OCHRONY?

Zakres ochrony kształtowany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i preferencji klienta. Tym samym ochrona może być ochroną od wybranych zdarzeń losowych lub ochroną od wszystkich ryzyk i obejmować takie zdarzenia jak:

 • wypadek środka transportu
 • uderzenie / upadek
 • szkody spowodowane przez urządzenie wyładowcze / załadowcze
 • rabunek (rozbój)
 • kradzież z włamaniem
 • kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu

Ponadto, zakres można dodatkowo rozszerzyć, m.in. o:

 • ryzyka strajkowe
 • ryzyko wojny
 • składkowanie
 • wystawy i targi

Ochroną można objąć transport drogowy (zawodowy lub własny), kolejowy, śródlądowy, morski i lotniczy.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.