Ubezpieczenia OC przewoźnika

Kancelaria Janowski i Wspólnicy
ZobaczKontakt

UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

CZYM JEST UBEZPIECZENIE PRZEWOŹNIKA I DLACZEGO WARTO JE MIEĆ?

Ochroną w ramach ubezpieczenia OC przewoźnika objęta jest odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie powierzonej przesyłki transportowej w trakcie wykonywanego transportu, którą przewoźnik ponosiłby zgodnie z prawem.

Wyróżniamy OC przewoźnika:

 • krajowe
 • międzynarodowe (w zależności od zakresu terytorialnego ubezpieczenia).

Różnica dotyczy również odmiennego uregulowania w prawie zakresu odpowiedzialności przewoźnika – w transporcie krajowym będzie ona wynikała z przepisów prawa przewozowego a w międzynarodowym z Konwencji CMR.

Korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa to:

 • polisa pozwala przerzucić na ubezpieczyciela odpowiedzialność finansową za szkodę
 • spełnienie wymogów kontrahentów (np. spedytorów) dotyczących zabezpieczenia roszczeń w przypadku szkody w transportowanym ładunku
 • niewyczerpująca się suma gwarancyjna – niezależnie od liczby szkód suma gwarancyjna do końca okresu ubezpieczenia pozostaje taka sama

 

Co to jest odpowiedzialność przewoźnika za załadunek i wyładunek?

Załadunek oraz wyładunek to bardzo istotne czynności przy wykonywaniu transportu towaru. Co ważne czynnościami ładunkowymi nie są tylko załadunek i wyładunek, ale również rozmieszczenie tego towaru w środku transportu, odpowiednie jego zabezpieczenie oraz ewentualny przeładunek po drodze. Czynności te mają bardzo duże znaczenie w przypadku
ewentualnej szkody w ładunku, szkody transportowej i utraty ładunku, a co za tym idzie odpowiedzialności za ładunek w wyniku zaistniałych zdarzeń.

Kto ma obowiązek wykonania czynności ładunkowych?

Obowiązek wykonania czynności ładunkowych określa umowa pomiędzy stronami, jeżeli ona nie obejmuje tego, kto ma wykonać te czynności, obowiązek za załadunek spoczywa na nadawcy, a za wyładunek na odbiorcy. Ma to związek również z tym, że czasami czynności ładunkowe wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, a przewoźnik może nie dysponować takim sprzętem. Jednak przewoźnik, jako specjalista transportowy i ekspert powinien w każdym przypadku przynajmniej w minimalnym stopniu towarzyszyć nadawcy w załadunku i odbiorcy w wyładunku. Jednak nie jest to uregulowane kwestiami prawnymi tylko przyjętymi ogólnie dobrymi obyczajami. Jeżeli zaś umowa wskazuje na to, że przewoźnik ma dokonać załadunku i wyładunku, leży to w jego zakresie.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za czynności ładunkowe?

Odpowiedzialność za czynności ładunkowe spoczywa więc w zależności od umowy pomiędzy stronami na nadawcy, odbiorcy lub przewoźniku. Warto pamiętać o tym, że odpowiedzialność za rozmieszczenie towaru mieści się w ramach odpowiedzialności za
załadunek towaru. Jeżeli więc umowa pomiędzy stronami określa, że czynności ładunkowe ma wykonać przewoźnik, wówczas to na nim spoczywa odpowiedzialność a załadunek oraz wyładunek towar. W takim przypadku dokładną odpowiedzialność za ewentualne szkody w ładunku, szkody transportowe lub utratę ładunku określa OC Przewoźnika.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI W OC PRZEWOŹNIKA? OCZYWIŚCIE!

Ochronę możesz dodatkowo rozszerzyć, m.in. o:

 • transport kabotażowy,
 • deklarację wartości przesyłki (art. 24 CMR),
 • kwotę specjalnego interesu w dostawie towaru (art. 26 CMR),
 • szkody w kontenerach, paletach i platformach,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • szkody powstałe z udziałem kierowcy znajdującego się pod wpływem alkoholu,
 • rozmrożenie i niezachowanie temperatury przewozu,
 • nieterminowe podstawienie środka transportu i opóźnienie w dostawie,
 • rozbój, kradzież,
 • szkody w wyniku wypadku środka transportu,
 • wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej,
 • niewłaściwe załadowanie, opakowanie lub rozmieszczenie towaru.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.