Ubezpieczenie D&O

Kancelaria Janowski i Wspólnicy

Czy jest sens kupować polisę odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (D&O)? Czy to ubezpieczenie daje realną ochronę? Czy w polskich realiach pojawiają się roszczenia z zakresu pokrywanego przez ubezpieczenie D&O? TAK, TAK i jeszcze raz TAK!

DalejKontakt

Każdy członek zarządu wie, że za swoje decyzje, a nawet ich brak, odpowiada własnym majątkiem. Mało tego, w określonych sytuacjach odpowiadają także jego współmałżonkowie i spadkobiercy.

Zastanówmy się teraz, co oznacza wyrok dla członka zarządu? Często nakaz zapłaty odszkodowania, utratę praw do wykonywania funkcji, a w najgorszych przypadkach nawet pozbawienie wolności. Ocenia się, że po utracie praw do wykonywania zawodu tylko 1 z 10 członków zarządu wraca do sprawowania swojej funkcji. Czy nie lepiej zatem wykupić ubezpieczenie i spać spokojnie? Tym bardziej, że na ochronie skorzysta także spółka (np. w zakresie roszczeń z tytułu naruszenia praw pracowniczych, roszczeń z tytułu papierów wartościowych) i inni pracownicy. Kto konkretnie? Członkowie rady nadzorczej, prokurenci, pracownicy pełniący funkcje zarządcze lub nadzorcze, osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe firmy, w tym główny księgowy, a także wspomniani wcześniej spadkobiercy i współmałżonkowie.

Rynek ubezpieczeniowy staje się coraz bardziej konkurencyjny, także w przypadku ubezpieczeń D&O. Koszt ubezpieczenia wygląda zdecydowanie inaczej niż kilka lat temu i nawet za 1-2 tys. zł można wykupić polisę z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

A jest od czego się ubezpieczać, bo liczba powództw przeciwko członkom władz spółek z roku na rok wzrasta. Tak samo wzrastają roszczenia z polis D&O – w ostatnich latach dwukrotnie.

Przejdźmy jednak do realności ochrony, bo ta jest najbardziej istotna. Po to przecież chcemy się ubezpieczać, żeby w przypadku roszczenia polisa okazała się pomocna i pokryła np. koszty obrony, odszkodowania, kary, koszty porady prawnej.

W jakich sytuacjach uruchomi się polisa?

Na przykład takich:

  • brak posiadania przez spółkę odpowiednich procedur – roszczenie do obecnego członka zarządu,
  • podjęcie niekorzystnej decyzji co do kierunków rozwoju spółki – roszczenie do byłego członka zarządu,
  • przekroczenie umocowania – roszczenie do prokurenta,
  • sprzedaż nieruchomości po zbyt niskiej cenie – roszczenie akcjonariuszy do członka zarządu,
  • zaległości podatkowe stwierdzone przez Urząd Skarbowy – roszczenie do byłych członków zarządu.

Trzeba pamiętać o jeszcze jednej istotnej rzeczy, która wydaje się być często niedoceniana, przynajmniej na etapie zawierania polisy. Ubezpieczyciele, którzy specjalizują się w ubezpieczeniach D&O od lat kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu przy tego typu roszczeniach współpracują z najlepszymi kancelariami prawnymi i łącznie opracowują strategie obrony. To jest wartość dodana polisy – specjaliści i profesjonaliści, na których niekoniecznie w standardowych okolicznościach byłoby nas stać.

Sprawdź też nasze pozostałe ubezpieczenia oc

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.