Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers)

Ubezpieczenie D&O (Directors and Officers)

Ubezpieczenie D&O Kancelaria Janowski i Wspólnicy Czy jest sens kupować polisę odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (D&O)? Czy to ubezpieczenie daje realną ochronę? Czy w polskich realiach pojawiają się roszczenia...