Obowiązek odprawy pośmiertnej

Kancelaria Janowski i Wspólnicy

Jakie ubezpieczenie ochroni pracodawcę przed obowiązkiem wypłaty odprawy pośmiertnej?

DalejKontakt

W przypadku śmierci pracownika niewiele osób z jego rodziny zdaje sobie sprawę z prawa, które im przysługuje, a z kolei pracodawców, jaki ciąży na nich obowiązek w przypadku takiej trudnej sytuacji. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami (Kodeks pracy art. 93) w przypadku śmierci pracownika,

pracodawca ma obowiązek wypłacić rodzinie pracownika tzw. odprawę pośmiertną.

Co więcej, świadczenie należy się rodzinie osoby zmarłej nie tylko wtedy, gdy śmierć nastąpiła w czasie wykonywania obowiązków, ale również wtedy gdy pracownik przebywał na urlopie czy zwolnieniu. Dodatkowo także wtedy, gdy stosunek pracy ustał, a pobierany był zasiłek z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Nie ma znaczenia również, czy śmierć nastąpiła ‘naturalnie’, w wyniku wypadku, czy z powodu samobójstwa.

Ale to nie wszystko:

odprawa przysługuje rodzinie osoby zmarłej niezależnie od okresu jej zatrudnienia i nawet wtedy, gdy pracownik był zatrudniony na okres próbny.

A teraz konkrety – na ile możemy liczyć jako rodzina i ile będziemy zmuszeni zapłacić jako pracodawca?

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat świadczenie będzie równało się jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. Natomiast jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej przez 10 lat odprawa wyniesie trzy pensje. W przypadku gdy pracownik był zatrudniony 15 lat i dłużej, rodzinie przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Istnieje jednak sytuacja, kiedy pracodawca może uwolnić się od obowiązku wypłaty świadczenia. Mowa o grupowym ubezpieczeniu na życie.

Jeśli pracodawca zawrze na rzecz pracownika umowę ubezpieczenia na życie, a przysługujące rodzinie świadczenie z tytułu polisy w przypadku śmierci pracownika będzie równe co najmniej wysokości odprawy, w takiej sytuacji nie będzie miał obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Jeżeli odszkodowanie będzie niższe pracodawca będzie zobowiązany do zapłaty kwoty wynikającej z różnicy między tymi świadczeniami.

Tym samym finansowanie grupowego ubezpieczenie pracowników na życie staje się nie tylko miłym bonusem dla pracowników, ale również zabezpieczeniem interesów pracodawcy.

Jeśli jesteś zainteresowany takim ubezpieczeniem napisz do nas, a my bezpłatnie poszukamy dla Twojej firmy dobrej i solidnej oferty.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.