Ubezpieczać czy nie ubezpieczać? Co w 2017 roku mówią liczby?

Kancelaria Janowski i Wspólnicy
DalejKontakt

Aż 29,6 mld zł otrzymali Polacy w tym roku ze swoich polis ubezpieczeniowych. Prawie 10% więcej niż w poprzednim – tak wynika z analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) po III kw. 2017 roku.

Dla przykładu z OC komunikacyjnego otrzymaliśmy 6,3 mld zł odszkodowań, z AC 3,3 mld zł. Z pozostałych ryzyk majątkowych szczególnie wzrosła wartość odszkodowań wypłacanych na skutek szkód spowodowanych przez żywioły – aż o 24%, sięgając kwoty 1,2 mld zł. Również z polis życiowych wypłaty były w tym roku wyższe osiągając poziom 18,3 mld zł.

Kto się ubezpiecza, jak się ubezpiecza i najchętniej od czego? Ubezpieczamy około 60% mieszkań i domów. Prywatne polisy zdrowotne posiada 2 mln Polaków, a co czwarty z nas wykupuje indywidualne ubezpieczenie na życie.

A jak o ubezpieczenie dbamy w naszych firmach? Okazuje się, że porównywalnie do ubezpieczenia naszego prywatnego mienia tu również ubezpieczamy około 60% majątku. Wniosek nasuwa się taki, że nadal najbardziej boimy się zdarzeń losowych (np. pożarów, nawałnic) i postrzegamy je jako realne zagrożenie dla istnienia naszego biznesu.

Okazuje się, że coraz chętniej zaczynamy sięgać także po polisy ubezpieczenia utraty zysku, szkodę w mieniu postrzegając jako poważne zagrożenie także dla ciągłości biznesu. Ubezpieczenie ryzyka zakłóceń w działalności jest coraz bardziej powszechne w przemyśle przetwórczym oraz energetyce. Przeciętny koszt zakłócenia działalności szacuje się na 4,2 mln zł, a przeciętny koszt spowodowany przez pożar lub eksplozję na 7,1 mln zł.

Na znaczeniu zyskuje również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw, ale także odpowiedzialności zawodowej czy członków władz spółek. W 2016 roku ubezpieczyciele zlikwidowali około 312 tys. szkód pokrywając roszczenia osób trzecich wobec firm (i osób fizycznych) wypłacając 874 mln zł. Szacuje się, że ok. 50% średnich i małych firm posiada wykupioną polisę OC. To jednak wciąż stanowczo za mało, szczególnie w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Dlaczego? W 2015 roku przeciętna mała firma osiągnęła zysk rzędu 65 tys. zł. A teraz wyobraźmy sobie szkodę z OC, gdzie roszczenia z roku na rok wzrastają. Pokrycie odszkodowania z własnej kieszeni może zakończyć działalność takiego przedsiębiorcy.

Straty polskich firm niwelują także gwarancje, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem. Gwarancje pomagają realizować tak liczne przecież projekty unijne, stanowią zabezpieczenie kredytów bankowych, służą też jako wadium w przetargach publicznych oraz przy kluczowych kontraktach inwestycyjnych. Pozostają szczególnie ważne dla sektora publicznego i firm wykonawczych.

Z racji tego, że drugi największy problem deklarowany przez polskich przedsiębiorców (37%) stanowią opóźnienia w należnościach, coraz większym zainteresowaniem cieszy się także ubezpieczenie należności. Przedawnione należności polskich firm w 2016 r. przekroczyły 2 mld zł, a prawie 60% przedsiębiorców wydłużało terminy zapłaty dla swoich kontrahentów. Aż 6,3% wszystkich kosztów ponoszonych przez firmy w Polsce jest związane z opóźnieniami w płatnościach, z którymi ma problem aż 90% firm.

Ubezpieczać!

Źródło: https://piu.org.pl/

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.