GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE - Ubezpieczenia finansowe

Kancelaria Janowski i Wspólnicy ZobaczKontakt

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

CZYM JEST GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA I JAKIE KORZYŚCI NIESIE DLA TWOJEGO BIZNESU?

Gwarancja ubezpieczeniowa to idealne narzędzie dla firm, które umożliwia realizację wielu kontraktów w tym samym czasie, pozwalając zarazem na finansowanie obcymi środkami.

To właśnie dzięki temu gwarancje pozwalają na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i poprawiają ich płynność finansową.

Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia budowania większej wiarygodności wśród partnerów biznesowych.

CZYM RÓŻNI SIĘ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA OD GWARANCJI BANKOWEJ? DLACZEGO WARTO WYBRAĆ GWARANCJĘ UBEZPIECZENIOWĄ?

Oto kilka powodów:

  • gwarancja ubezpieczeniowa nie wpływa na bankową zdolność kredytową
  • gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem pozabilansowym i nie wpływa na bilansowe wskaźniki finansowe
  • gwarancja ubezpieczeniowa nie wymaga tak restrykcyjnych zabezpieczeń
  • koszt gwarancji ubezpieczeniowej może być niższy niż koszt kredytu, szczególnie jeśli podpiszemy umowę o limit gwarancyjny (umowa o współpracy).

RODZAJE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH:

DLA KOGO GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE?

M.in. dla firm budowlanych i inżynieryjnych, firm produkcyjnych, paliwowych, podmiotów z branży TSL, firm usługowych, IT oraz projektowych.

UBEZPIECZENIE KREDYTU KUPIECKIEGO (należności)

CZYM JEST UBEZPIECZENIE KREDYTU KIPIECKIEGO I JAKIE KORZYŚCI NIESIE DLA TWOJEGO BIZNESU?

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego gwarantuje ochronę należności Twojej firmy, które powstały w konsekwencji stosowania odroczonych terminów płatności (kredytu kupieckiego) za usługi lub sprzedane towary. Odszkodowanie będzie przysługiwało Twojej firmie za należności niezapłacone przez dłużnika (kupującego), jeżeli brak zapłaty jest konsekwencją przewlekłej zwłoki lub prawnie stwierdzonej niewypłacalności.

Dzięki ubezpieczeniu kredytu kupieckiego ryzyko niewypłacalności przenoszone jest na firmę ubezpieczeniową. Ponadto, otrzymujemy od ubezpieczyciela informację o kondycji finansowej naszego kontrahenta i ryzyku z tym związanym. Firma ubezpieczeniowa pokrywa także koszty windykacji polubownej.

Ubezpieczyć możemy zarówno obrót krajowy jak i zagraniczny. Istnieje także możliwość ubezpieczenia pojedynczej transakcji bez wymogu podpisywania umowy o limit.

 

DLA KOGO UBEZPIECZENIE KREDYTU KUPIECKIEGO?

Dla firm oferujących swoim kontrahentom odroczone terminy płatności.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.