Najem – jak zabezpieczyć nieruchomość?

Kancelaria Janowski i Wspólnicy

Wynajmujemy często, zarówno jako firmy jak i osoby prywatne. Obserwujemy również, że tworzy się coraz więcej spółek lub jednoosobowych działalności, które trudnią się organizowaniem najmu na rzecz osób trzecich. Firmy te stają przed dylematem jak zabezpieczyć właściciela nieruchomości przed szkodami wyrządzonymi przez najemców, a tym samym własne interesy.

DalejKontakt

Nie chcą przecież brać na siebie odpowiedzialności za straty wyrządzone przez tymczasowych lokatorów. Nie chcą także mierzyć się z niezadowolonymi właścicielami nieruchomości, których mienie zostało zniszczone przez najemców, których sami przecież im zorganizowali. I słusznie.

Często jednak spotykamy się z mylnym wyobrażeniem ze strony takich firm, że jedna polisa stanie się remedium na wszystkie możliwe szkody. Niestety tak nie jest.

Przekonała się o tym na własnej skórze firma, która zwróciła się do nas w ubiegłym miesiącu:

Spółka organizowała najem na rzecz osób trzecich (chodzi konkretnie o właścicieli mieszkań). Z umowy między stronami wynikało,
że zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń będzie polisa od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC w życiu prywatnym zakupiona przez właścicieli poszczególnych lokali. Niestety firma błędnie sądziła, że standardowa polisa wystarczy. Tymczasem w jednym z wynajmowanych lokali wydarzyła się szkoda – najemca zalał mieszkanie sąsiada. Poszkodowany sąsiad zwrócił się do właściciela mieszkania. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, bo OC w życiu prywatnym właściciela mieszkania nie zostało rozszerzone o szkody w mieniu osób trzecich wyrządzonych przez najemcę. Mało tego okazało się, po wejściu do lokalu, że zalane zostało także samo mieszkanie. I znów Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, gdyż szkody wyrządzone przez najemców w mieniu Ubezpieczonego nie są pokryte w ramach ubezpieczenia mieszkania. W konsekwencji sąsiad zwrócił się z roszczeniem do właściciela mieszkania, a właściciel mieszkania do firmy, która organizowała najem, bo sam najemca zniknął jak kamfora.

Opisanej sytuacji można byłoby uniknąć, gdyby ubezpieczenie zostało skonstruowane we właściwy sposób i z odpowiednimi rozszerzeniami. Przed wszystkim należało zgłosić ubezpieczycielowi, że lokal mieszkalny będzie przedmiotem najmu. Dodatkowo do polisy OC w życiu prywatnym właściciela mieszkania należało zrobić rozszerzenie o szkody wyrządzone przez najemcę w mieniu osób trzecich.

Ale tak naprawdę to wciąż za mało, aby właściwie zabezpieczyć nieruchomość i ewentualne roszczenia ze strony osób trzecich. Taka polisa OC powinna dodatkowo obejmować rozszerzenie o szkody wyrządzone w mieniu najemców. W jakim celu i na jaką ewentualność? Gdyby zalanie miało miejsce z winy właściciela mieszkania (bo np. nie utrzymywał instalacji we właściwym stanie technicznym) i skutkowało uszkodzeniem rzeczy należących do najemcy.

Dodatkowo najemca może wyrządzić szkodę w samym mieszkaniu, ale tego nie pokryje już żadna polisa mieszkaniowa. Aby uchronić się przed szkodami wyrządzonymi przez najemców właściciel mieszkania powinien wymagać od takich lokatorów przedstawiania ich własnej polisy OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem o OC najemcy nieruchomości. Koszt takiego ubezpieczenia nie jest duży i może zamknąć się w przedziale 70-100 zł.

Podsumowując, aby właściwie zabezpieczyć nieruchomość, a tym samym zapewnić sobie spokój, musimy wziąć pod uwagę trzy podstawowe zdarzenia:

  • szkodę wyrządzoną w mieniu najemców
  • szkodę wyrządzoną przez najemców w mieniu osób trzecich
  • szkodę wyrządzoną w nieruchomości przez najemców

Nie musisz jednak zastanawiać się nad tym sam i możesz zdać się na nas. Jeśli pośredniczysz w organizowaniu najmu lub stykasz się z podobnymi problemami zgłoś się do nas. Doradzimy Tobie i Twojej Firmie jak właściwie skonstruować ochronę i zabezpieczyć Twoje interesy. Pamiętaj, że być może musisz także posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami. Ale o tym w kolejnym artykule.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.