Nowelizacja przepisów o odpadach a ubezpieczenie

Kancelaria Janowski i Wspólnicy
DalejKontakt

Zastanawialiśmy się, jaki temat poruszyć tym razem i nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Dziś informujemy Was o nowelizacji Ustawy o odpadach, która weszła w życie tydzień temu, a prawdopodobnie dotknie aż 15 tysięcy firm w Polsce.

Każdy z nas chyba miał już okazję zauważyć, chociażby oglądając programy informacyjne, że coraz częściej zdarzają się pożary składowisk odpadów. Co więcej, jak podaje CEO.COM.PL, cytując dane PSP, tyle ile w całym 2010 roku odnotowaliśmy interwencji straży pożarnej, tyle razy płonęły składowiska odpadów tylko do maja b.r. Jest to ogromny i zatrważający wzrost. Niepokojące są także dane przekazane przez jednego z komendantów PSP (News Polsat), z których wynika, że w ubiegłym roku straż pożarna dokonała kontroli 531 obiektów, z czego ponad 75% nie spełniało obowiązujących wymogów bezpieczeństwa pożarowego. Jakich? Brak wyznaczonych dróg pożarowych, odpady składowane wewnątrz budynków sięgające ich sufitów, brak opisu dotyczącego rodzaju składowanych odpadów, brak instrukcji bezpieczeństwa, brak odpowiednich zbiorników do gaszenia pożarów, dojazdów pożarowych, wyłączników energii elektrycznej – to tylko niektóre z nich. Problem jest zatem niemały, szczególnie że zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Zagraża także środowisku.

Wracając do nowych przepisów. Od tej pory każdy, kto uzyska pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (nie tylko zarządca odpadów) będzie musiał posiadać odpowiednie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń. Wysokość zabezpieczenia zależy od masy odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczenia. Stawka uzależniona jest z kolei od rodzaju odpadów – najwyższa (1.500 zł za tonę wg propozycji Ministra Środowiska) dotyczy oczywiście odpadów niebezpiecznych, których usunięcie i zagospodarowanie jest najbardziej kosztowne, a przez które szkody wyrządzone środowisku są najbardziej dotkliwe. Koszty transportu takich odpadów również mogą być znaczne, ze względu na fakt, że zakładów utylizacji odpadów niebezpiecznych nie ma w Polsce zbyt wielu.

Do tej pory kwoty zabezpieczeń wymagane od zarządców odpadów wahały się w przedziale od kilkudziesięciu do kilku milionów złotych. Teraz wkroczyliśmy w zupełnie nową rzeczywistość, w której kwoty wymaganych zabezpieczeń, obliczane według wzoru udostępnionego przez Ustawodawcę, zaczynają się na setkach tysięcy, a kończą na setkach milionów złotych.

Zabezpieczenie może przyjąć formę gwarancji ubezpieczeniowej, polisy ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej oraz depozytu. Z wielu względów polisa będzie stanowiła najbardziej korzystne rozwiązanie dla firm. Przede wszystkim taki sposób zabezpieczenia roszczeń pozwala uniknąć blokady środków, którymi firma może w tym czasie swobodnie dysponować, a za określony poziom składki przerzuca potencjalne koszty (niewspółmiernie wysokie do poziomu opłacanej składki) na ubezpieczyciela. Koszty, które w najgorszym scenariuszu, mogłyby przerosnąć możliwości firmy.

Do kwestii ubezpieczenia na wypadek wyrządzenia szkód w środowisku warto jednak podejść kompleksowo, nie tylko spełniając obowiązek nałożony przez nowe prawo, ale również lepiej zabezpieczając własne interesy, np. poprzez objęcie ochroną kosztów obrony prawnej czy zwiększonych kosztów działalności.

Zachęcamy Państwa do kontaktu i sprawdzenia ceny ubezpieczenia.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.