Najczęściej popełniane błędy w polisach D&O

Kancelaria Janowski i Wspólnicy
DalejKontakt

Dziś opowiemy Wam o niektórych problemach związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności z tytułu zrządzania spółką (D&O), znanych nam od kuchni.

Często zwracają się do nas firmy, które posiadają już polisy D&O, jednak nie do końca wiedząc, co znajduje się w zakresie ubezpieczenia, mając mylne przekonanie o zakresie istniejącej ochrony lub zasadzie działania takiej polisy w przypadku szkody.

Pierwszy, chyba najbardziej podstawowy błąd, polega na postrzeganiu ubezpieczenia D&O przez pryzmat działania innych ubezpieczeń, np. komunikacyjnych i jest związany z uruchamianiem odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W praktyce chodzi o to jakie zdarzenie, powstałe i zgłoszone w jakim czasie pozwoli na skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczając samochód w zakresie OC przyzwyczailiśmy się do następującej formuły: szkoda musi powstać w okresie ubezpieczenia i musi zostać zgłoszona przed terminem przedawnienia, wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego. W polisach D&O sytuacja wygląda jednak inaczej – ubezpieczenie to funkcjonuje bowiem w oparciu o inny system powstawania odpowiedzialności ubezpieczyciela, tzw. claims made. Oznacza to, że aby roszczenie zostało uznane przez ubezpieczyciela szkodę musimy zgłosić w okresie ubezpieczenia lub w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń, jeśli takowy został przewidziany na podstawie umowy lub OWU. Koniec i kropka. Lepiej zatem, posiadając polisę i wiedząc o tym, że określone zdarzenie może potencjalnie skończyć się roszczeniem, zgłosić je ubezpieczycielowi przed końcem obowiązywania ochrony. Dzięki temu, w razie potrzeby, będzie istniała odpowiedzialność ubezpieczyciela. Warto to zatem uczynić nawet wtedy, jeśli wspomniane zdarzenie nie skutkowałoby ostatecznie wniesieniem żadnego roszczenia.

Obserwujemy również, że Klienci, którzy wcześniej posiadali polisę D&O i zmieniali ubezpieczyciela nie stosują w swoich umowach tzw. daty ciągłości/ dnia obowiązywania polisy.

Nie jest to niestety termin tożsamy z okresem ubezpieczenia. Jakie zagrożenia rodzi taka sytuacja? Otóż wyobraźmy sobie, że pierwszą polisę D&O zawarliśmy 1 stycznia 2017 roku, a kolejną 1 stycznia 2018 roku w innej firmie ubezpieczeniowej. Natomiast przed końcem okresu ubezpieczenia ‘starej’ polisy, np. 30 grudnia 2017 roku zostaje wszczęte wobec naszej firmy postępowanie cywilne, ale jeszcze o tym nie wiemy. Nie zgłaszamy go zatem z polisy zawartej na rok 2017, bo nie mamy takiej możliwości. Z kolei, mając świadomość, że zgodnie z opisaną powyżej konstrukcją, roszczenie musimy zgłosić w trakcie okresu ubezpieczenia, a ten dobiegł końca, odszkodowania nie uzyskamy. Sytuacja zmieniłaby się diametralnie, jeśli utrzymalibyśmy w nowej polisie datę ciągłości z poprzedniej umowy. Czyli okres ubezpieczenia obowiązywałby od 1 stycznia 2018, ale datą ciągłości/ dniem obowiązywania polisy byłby 1 stycznia 2017 i tym samym roszczenie zostałoby uwzględnione przez ubezpieczyciela.

Kolejny problem dotyczący polis D&O, z którym spotkaliśmy się już wiele razy to kwestia ochrony udzielanej dla spółek zależnych ubezpieczanej firmy.

Nieraz mieliśmy już przypadek spółki, której kierownictwo mylnie sądziło, iż zapis na polisie D&O mówiący o tym, że nowe spółki zależne są objęte ochroną oznacza ich bezwarunkowe ubezpieczenie. Niestety tak nie jest. Ochrona świadczona jest warunkowo i obowiązuje limit sumy aktywów. Ponadto okres świadczonej ochrony jest tymczasowy i obowiązuje albo przez np. 60 dni lub maksymalnie do końca obowiązywania umowy ubezpieczenia. Potem, aby kolejna polisa nadal uwzględniała wspomniane podmioty, należy zgłosić je ubezpieczycielowi, przedstawić ich wyniki finansowe oraz uzyskać zgodę na ubezpieczenie (za lub bez dopłaty dodatkowej składki).

Jeśli posiadasz polisę D&O, ale nie jesteś pewien czy jej zakres faktycznie odpowiada potrzebom Twojej Firmy zgłoś się do nas – chętnie przeprowadzimy jej analizę i poszukamy dla Ciebie najkorzystniejszej oferty – bezpłatnie!

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.