Dlaczego szczególnie dziś warto ubezpieczyć majątek firmy?

Kancelaria Janowski i Wspólnicy

Epidemia koronawirusa przyczyniła się do wywołania kryzysu gospodarczego. Przy czym należy pamiętać, że kryzys ten znajduje się ciągle w fazie rozwojowej. Często pomijanym zagrożeniem jest w tych warunkach szeroko rozumiane ryzyko powstania szkód na majątku przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy zapominają o dodatkowym ubezpieczeniu majątku od różnego rodzaju zdarzeń nieprzewidzianych. Podstawowa polisa ubezpieczeniowa przy zabezpieczeniu majątku firmy może okazać się niewystarczająca, co warto odpowiednio wcześnie omówić z brokerem.

DalejKontakt

Koronawirus i ryzyko szkody na majątku przedsiębiorstwa

Epidemia koronawirusa przyczyniła się do wywołania kryzysu w wielu branżach gospodarek narodowych na całym świecie. Przy czym należy pamiętać, że kryzys ten znajduje się ciągle w fazie rozwojowej, co może negatywnie rzutować na położenie rynkowe i dalsze funkcjonowanie wielu podmiotów gospodarczych. Często pomijanym zagrożeniem jest w tych warunkach szeroko rozumiane ryzyko powstania szkód na majątku przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy zapominają o dodatkowym ubezpieczeniu majątku od różnego rodzaju zdarzeń nieprzewidzianych, które można traktować obecnie jako coraz bardziej realnymi do zaistnienia w niepewnych czasach.

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa przy zabezpieczeniu majątku firmy może okazać się niewystarczająca, co warto odpowiednio wcześnie omówić z brokerem.

Wiele przedsiębiorstw pozostaje dotknięta koniecznością przeprowadzenia zwolnień grupowych, ponieważ redukcja etatów jest jednym ze sposobów przetrwania trudności ekonomicznych w gospodarce. Prowadzi to do ryzyka ujawnienia się takich dotychczas niespodziewanych zdarzeń, jak zniszczenia czy uszkodzenia mienia przed niezadowolone osoby zwalniane z pracy. Osoby odchodzące ze stanowisk mogą także wykazywać się mniejszą czujnością, sumiennością, czy starannością w realizowaniu obowiązków zawodowych w ostatnich dniach pracy. To z kolei rodzi dodatkowe ryzyko powstania szkód w majątku firmy i jest ważnym zagrożeniem obok zdarzeń losowych.

Koronawirus a dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa firm

W obecnych warunkach, w których znalazło się wielu przedsiębiorców, istnieje konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy opłaca się zawrzeć nową polisę oraz rozszerzyć zakres ubezpieczenia majątku firmowego. Dotychczas przedsiębiorcy byli w stanie kalkulować szereg z powyższych zdarzeń. Obecnie jednak sytuacja uległa diametralnej zmianie i być może warto rozważyć potrzebę rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej w czasach kryzysowych. Odpowiednio skonstruowana polisa pozwoli na pełniejszy zakres ochrony majątku, co z kolei stanowi kluczowy warunek odbudowy pozycji rynkowej przedsiębiorstwa w chwili, gdy kryzys się ostatecznie zakończy.

Dodatkowe ubezpieczenie maszyn, sprzętu komputerowego, środków transportu, linii produkcyjnych, czy innych środków trwałych przedsiębiorstwa to warunek niezbędny, aby w możliwie krótkim czasie po wyjściu z kryzysu firma mogła powrócić budowy do silnej pozycji konkurencyjnej na danym rynku.

Warto się ubezpieczyć!

Na pewno jednak trzeba uczulić przedsiębiorców w kwestii posiadania polis ubezpieczeniowych – szczególnie w okresie dużych zwolnień w grupach mogą pojawić różne emocje i zachowania – np. niszczenie lub podpalenia miejsc pracy. Nie ma nic dziwnego w tym, i często się zdarzało – a ubezpieczyciele to wiedzą, bo jest to dziś dodatkowym elementem kalkulowania ryzyka. Choć chęć niepłacenia dzisiaj składek jest dużą pokusą bo wydaje nam się to w czasach kryzysu całkowicie zbędny wydatek, to jest wręcz przeciwnie. Teraz posiadanie dobrej i opłaconej polisy, jest rzeczą którą przedsiębiorca powinien mieć po pierwsze!

Oprócz zdarzeń losowych dochodzą inne zawirowania społeczne, które są olbrzymim czynnikiem ryzyka. A ubezpieczyciele to wiedzą i użyją każdej dostępnej (zgodnej z prawem) metody, żeby spróbować uwolnić się od obowiązku płacenia odszkodowania. Warto zatem podzielić się tą informacją wśród innych przedsiębiorców!

Sprawdź też nasze ubezpieczenia majątkowe dla biznesu

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.