Jak załatwić ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania umowy

W momencie podejmowania współpracy z kontrahentem warto zabezpieczyć się przed niewywiązaniem z warunków umowy przez drugą stronę. Najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest gwarancja należytego wykonania umowy. Obowiązuje ona od momentu podpisania kontraktu, aż do końcowego odbioru. Każda ze stron jest, zatem zabezpieczona przez całą długość trwania współprac

Jaka forma ubezpieczenia jest najpopularniejsza?

Jedną z najbardziej powszechnych form ubezpieczenia przed nienależytym wykonaniem umowy jest kaucja pieniężna. W chwili stwierdzenia nieprawidłowości może ona przejść na stronę drugiego kontrahenta i zakończyć spór.

Kto może uzyskać gwarancję należytego wykonania umowy?

Najczęściej takie formy ubezpieczenia dotyczą branży budowlanej, gdyż oferowane usługi można łatwo zweryfikować i stwierdzić ewentualne szkody wywołane wykonaniem usługi. Na rynku ubezpieczeń często można spotkać się z wymogiem funkcjonowania firmy, co najmniej od kilku lat, aby gwarancja należytego wykonania umowy mogła wejść w życie i ubezpieczać Zleceniodawcę.

Kiedy można skorzystać z gwarancji?

Gwarancja należytego wykonania umowy obowiązuje aż do zakończenia trwania kontraktu. Jeżeli usługa została wykonana w czasie określonym na umowie i spełnia wymogi jakościowe, Zleceniodawca może skorzystać z gwarancji należytego wykonania w momencie braku zapłaty od drugiego kontrahenta.
Skorzystanie z gwarancji należytego wykonania umowy jest popularne ze względu na prostotę w jej otrzymaniu oraz w samym zastosowaniu jej w praktyce.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.