Ubezpieczenie OC spedytora

Kancelaria Janowski i Wspólnicy
ZobaczKontakt

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

CZYM JEST UBEZPIECZENIE SPEDYTORA I DLACZEGO WARTO JE MIEĆ?

Ochroną w ramach tego ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.
Jeśli wykupisz ubezpieczenie OC spedytora to ubezpieczyciel, a nie Twoja firma, zapłaci za szkody polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu lub zniszczeniu przesyłki oraz zrekompensuje straty finansowe powstałe w wyniku popełnionych przez Ciebie błędów i uchybień.

Ochronę można dodatkowo rozszerzyć, m.in. o:

  • szkody w kontenerach, paletach i platformach
  • klauzulę przewoźnika umownego (niezbędne dla spedytorów przejmujących obowiązki przewoźników)
  • rozmrożenie i niezachowanie temperatury przewozu
  • nieterminowe podstawienie środka transportu i opóźnienie w dostawie
  • koszty transportu zastępczego przesyłki
  • szkody w przechowywanym ładunku
  • wydanie przesyłki osobie nieuprawnionej
  • niewłaściwe załadowanie, opakowanie lub rozmieszczenie towaru

UWAGA! W ramach usługi spedycji spedytor może także ofertować ubezpieczenie ładunku na rzecz jego właściciela. Zgłoś się do nas a my przygotujemy oferty dla Twoich kontrahentów.

 

DLA KOGO UBEZPIECZENIE OC SPEDYTORA?

Dla spedytorów i przewoźników, którzy wykonują usługę spedycji.

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.