Ubezpieczenie utraty zysku

Kancelaria Janowski i Wspólnicy

Czyli jak pokryć większą część strat poniesionych na skutek szkody w mieniu?

DalejKontakt

Szacuje się, że w przypadku szkody w mieniu straty materialne stanowią jedynie 30-40% wartości realnie poniesionej straty. Pozostała część, czyli aż 60-70% to wartość utraconego zysku wskutek tego samego zdarzenia. Powinien zatem być to doskonały argument ku temu, aby zawrzeć polisę BI (business interruption).

Dlaczego zatem właściciele firm tak rzadko sięgają po ubezpieczenie utraty zysku?

Z doświadczenia wiemy, że jeden z głównych powodów jest zupełnie prozaiczny. Przedsiębiorcy nie wiedzą jak funkcjonuje takie ubezpieczenie, jaki jest jego zakres i czy faktycznie ten rodzaj polisy jest przydatny. Mamy już w firmie przecież tak dużo ubezpieczeń – budynków, maszyn, sprzętu elektronicznego, samochodów, OC działalności, więc na co nam jeszcze kolejna polisa?

W uproszczeniu? Na to żebyśmy w przypadku szkody w naszym mieniu mogli jeszcze wrócić do gry. Broker ubezpieczeniowy patrzy na świat klienta pod kątem czyhających na jego biznes zagrożeń. Klient jest zdecydowanie większym optymistą w tym postrzeganiu. Ale to nie zwykły fatalizm brokera a jedynie doświadczenie sprawia, że przewidujemy sytuacje, które mogą zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa. Zatem spójrzmy na przykłady szkód z ubezpieczeniowego podwórka:

 • pożar hali produkcyjnej zakładów mięsnych i zupełne wstrzymanie działalności. Firma odbudowała swój majątek między innymi dzięki polisie ubezpieczenia mienia, ale ze względu na wstrzymanie procesu produkcyjnego i sprzedaży utraciła rynek i poniosła przeogromne koszty na jego odbudowę. Zakłady mięsne nie posiadały polisy BI.
 • powódź w jednym z dwóch punktów sprzedaży producenta masła i tłuszczy mlecznych. Ze względu na przymusowej wyłączenie jednego obiektu z obrotu z dnia na dzień o połowę została ograniczona możliwość sprzedaży, a zatem generowania zysku. Spółdzielnia na szczęście posiadała polisę ubezpieczenia utraty zysku, która pokryła nie tylko utracony zysk operacyjny, ale także zwiększone koszty działalności związane z przeniesieniem sprzedaży do obiektu zastępczego.

Teraz trochę teorii. Główna zasada jest taka, że ubezpieczenie BI nie funkcjonujące samodzielnie i można je wykupić jedynie wtedy, gdy posiada się polisę ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie utraty zysku zapewnia ochronę strat finansowych powstałych w następstwie przerwy w działalności spowodowanej szkodą materialną w mieniu. Szkody w mieniu jeszcze nie doświadczyliśmy, a więc mówimy o stratach finansowych przyszłych, nieznanych dokładnie w chwili zawierania umowy i jedynie szacowanych.

 

Polisa utraty zysku zawierana jest na taki okres jak polisa ubezpieczenia mienia, czyli zazwyczaj na rok. Okres odszkodowawczy rozpoczyna się w dniu powstania szkody w mieniu i trwa tak długo, jak długo szkoda ta wywiera negatywny wpływ na wyniki prowadzonej działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż maksymalny okres odszkodowawczy podany w dokumencie ubezpieczenia.

Przy ustalaniu długości maksymalnego okresu odszkodowawczego należy wziąć pod uwagę szacunkowy czas potrzebny m.in. na:

 • rozebranie i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie,
 • otrzymanie zgody na odbudowę i przygotowanie planów,
 • negocjacje i wybór wykonawcy robót,
 • odbudowę zniszczonych budynków,
 • zakup parku maszynowego,
 • zaopatrzenie w materiały i surowce do produkcji.

Co porywa ubezpieczenie BI i jakie koszty rekompensuje?

 • utracony zysk operacyjny,
 • koszty stałe (np. koszty najmu, dzierżawy, koszty wynagrodzenia pracowników, opłaty licencyjne, koszty leasingu, podatki, koszty podróży służbowych),
 • zwiększone koszty działalności (np. koszty wynajmu pomieszczeń zastępczych, koszty nadgodzin, wynagrodzenia dodatkowego za pracę w nocy, koszty zawiadomienia kontrahentów, koszty transportu sprzętu, urządzeń do lokali zastępczych).

W ubezpieczeniu utraty zysku stosuje się także, w zależności od potrzeb Klienta i specyfiki prowadzonego biznesu, dodatkowe rozszerzenia zakresu ochrony. Np. o utratę zysku na skutek:

 • szkody w mieniu u dostawców lub odbiorców (niemożność nabycia lub zbycia produktów),
 • przerwy w dostawie mediów (na skutek szkód w infrastrukturze),
 • braku dostępu (utrata, utrudnienie dostępu do lub z miejsca prowadzenia działalności).

Czy ubezpieczenie BI przyda się wszystkim przedsiębiorcom?

Nie. Dla firm, których mienie nie jest zgromadzone w jednym miejscu, dla firm, których działalność w przypadku szkody może zostać szybko wznowiona wystarczającym będzie rozszerzenie polisy ubezpieczenia mienia o ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności. Klauzula ta pozwoli pokryć wydatki związane z zakłóceniem działalności firmy takie jak, np.:

 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych,
 • wynajem lokali zastępczych,
 • wynajem maszyn i urządzeń zastępczych,
 • koszty transportu sprzętu do pomieszczeń tymczasowych.

Jaki może być koszt ubezpieczenia BI? Zadzwoń i sprawdź!

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.