Wymagajmy polis OC od swoich podwykonawców, dostawców, partnerów!

Kancelaria Janowski i Wspólnicy
DalejKontakt

Wiele firm ubezpiecza swoją odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia. Nie są to tak popularne polisy jak ubezpieczenie mieszkań czy samochodów, ale świadomych przedsiębiorców jest coraz więcej. Nawet tych małych i średnich. Większość wie, że ubezpieczenie OC bywa bardzo przydatne. Oczywiście pod warunkiem, że polisa została właściwie skonstruowana, suma gwarancyjna dostosowana do skali działalności a zakres ubezpieczenia uwzględnia specyfikę branży, w której działa przedsiębiorca. 

Coraz więcej polis obejmuje swoim zakresem OC za podwykonawców, czyli innych przedsiębiorców, z których usług chętnie korzystamy przy prowadzeniu własnego biznesu. Jeśli taki podwykonawca wykonując dla nas zlecenie wyrządzi szkodę osobie trzeciej to zostanie ona zlikwidowana z naszej polisy. Z prawem lub bez prawa ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy zdarzenia. Oznacza to, że albo ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z naszej polisy a potem ściągnie je z podwykonawcy. Albo wypłaci z naszej polisy i to my zostaniemy obciążeni finansowo za szkodę wyrządzoną przez naszego partnera, np. poprzez wzrost składki ubezpieczeniowej w kolejnym roku polisowym.

A co jeśli nasz podwykonawca lub dostawca wyrządzi szkodę w mieniu naszej firmy? W takim przypadku nasza polisa odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniem o OC podwykonawcy nie zadziała, ponieważ pokrywa tylko szkody wyrządzone osobom trzecim, czyli nie nam.

Kryteria wyboru podwykonawcy, dostawcy bywają różne – cena, dostępność, terminowość, zakres świadczonych usług, jakość oferowanych surowców czy półproduktów.

My chcielibyśmy Was zachęcić do wprowadzenia jeszcze jednego elementu stanowiącego kryterium oceny – posiadanie przez partnera własnego, dobrego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dlaczego? Ponieważ na etapie wyboru podwykonawcy, dostawcy, nawet jeśli jest to nasz sprawdzony partner, nie jesteśmy w stanie przewidzieć szkody, jaką może nam wyrządzić przez chociażby zwykłą nieuwagę. Jeśli do tego dojdzie, a firma ta będzie posiadała własną polisę OC działalności to nie będziemy mieli problemu z uzyskaniem odszkodowania i pokryciem straty.

Szkody wyrządzone przez podwykonawców osobom trzecim zdarzają się często. Ale równie często podwykonawcy, dostawcy wyrządzają straty podmiotom, które zamawiają u nich towar lub wykonują dla nich określone usługi.

Przykład szkody wyrządzonej przez podwykonawcę osobie trzeciej to szkoda, do której doszło w części magazynu, najmowanej przez firmę handlową. Właściciel obiektu zdecydował o modernizacji instalacji tryskaczowej. Wcześniej należało dokonać jej demontażu, więc zlecił wykonanie usługi specjalistycznej firmie, która następnie podzleciła część prac podwykonawcy. Podczas demontażu z urządzenia wydostała się woda i zalała środki obrotowe (głównie telewizory) przechowywane w hali przez najemcę. Badając przyczynę zdarzenia ustalono, że podwykonawca nie otworzył zaworu napowietrzającego znajdującego się na końcu rury zasilającej, co w rezultacie spowodowało zatrzymanie wody w rurach. Po tym jak rozkręcono rury, do instalacji napłynęło powietrze, nastąpiło automatyczne ‘odkorkowanie’ i w konsekwencji nagły wypływ wody, który zalał sprzęt RTV. Straty przekroczyły 120 tys. zł (źródło: riskfocus.pl).

Źródło: www.riskfocus.pl

Znamy się na ubezpieczeniach i możemy Ci pomóc!

Jesteśmy zespołem kompetentnych doradców ubezpieczeniowych.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym!

Służymy Wam pomocą i fachową radą.